Fitness, jako aktywność i zdrowie

Fitness oprócz odpowiedniego programu ćwiczeń na dane partie ciała preferuje również odpowiednie odżywianie i prawidłowy tryb życia. Ewolucja człowieka, postęp nauki techniki odpowiednio ułatwiło nam życie pod każdym względem a tym samym ograniczyło możliwości ruchu. Wszystko to wywołało szereg zjawisk, które miały bezpośredni wpływ na aktywność ruchową, zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka współczesnego. Formy aktywnego odpoczynku, jakie proponują fitness, stanowią naturalne sposoby zachowania i przywracania zdrowia oraz równowagi zarówno wewnętrznej (homeostazy), jak i w relacji: człowiek - środowisko (społeczne, kulturowe).