Prace magisterskie ze znakami matematycznymi, specjalnymi.

Nie każda praca magisterska jest pisana z uniknięciem wszelkich niestandardowych znaków, można pokusić się nawet o stwierdzenie, iż nie ma prac magisterskich, licencjackich, które nie wymagałyby wcale znaków specjalnych. Nie chodzi tu wcale o znaki diakrytyczne, czyli „ą”, „ę” i tak dalej, ale na przykład o oznaczenia paragrafów, symbole walut, inne oznaczenia.

Prace magisterskie, które powstają na wydziałach nauk ścisłych bardzo często obfitują w znaki specjalne, matematyczne. Nie ma jednak czego się obawiać, gdyż proseminaria i seminaria przygotowujące studentów do rozpoczęcia pisania pracy magisterskiej nakierowane są właśnie na przekazanie wiedzy z zakresu użycia symboli matematycznych w programie Word. Bardzo często pracownicy naukowi pokazują studentom jak korzystać z funkcji Excella, a nawet jak samodzielnie pisać w tym programie różne funkcje.

Gdy potrzebujemy znaku specjalnego, symbolu do użycia w tekście pracy magisterskiej, licencjackiej czy jakiejkolwiek innej, udajemy się do zakładki „wstawianie”, która najczęściej znajduje się tuż po pierwszej zakładce o nazwie ” narzędzia główne”. Tam już bez problemów rozwiniemy sobie różne możliwości, które są nam niezbędne do umieszczenia w tekście.

Warto też wiedzieć, iż istnieje przybornik, właśnie we wspomnianej zakładce, dzięki któremu możemy w sposób ułatwiony korzystać ze znaków, które pobieramy najczęściej, lub które były używane jako ostatnie. Jest to bardzo wygodne i przydatne narzędzie do pisania prac dyplomowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.