Prace licencjackie i prace magisterskie mają te same zasady pisania.

Praca licencjacka to nic innego jak egzamin dyplomowy polegający na napisaniu pracy naukowej, spełniającej określone wymogi merytoryczne i techniczne, oraz jej obrony, przed komisją naukową. Obrona to najczęściej ustny egzamin z wiedzy ogólnej oraz wiedzy dotyczącej zawartej w pracy treści naukowej.

Podobnie wygląda obrona magisterki, kiedy najpierw z mozołem piszemy prace magisterskie, a potem bronimy ich przed komisją egzaminacyjną, powołaną specjalnie pod obronę. Wiedząc już czym są prace licencjackie możemy przystąpić do ich pisania.

Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej powinniśmy dokładnie przemyśleć potencjalny temat, jakim się zajmiemy. temat ten powinien być ściśle powiązany z naszym kierunkiem studiów, powinien również zostać zaakceptowany przez promotora, do którego należy ostateczne zdanie w tej kwestii.

Kolejnym etapem przygotowań do pisania licencjata jest dobór materiałów źródłowych. Podobnie opracowuje się prace magisterskie. Trzeba dobrać materiały źródłowe pod kątem tematyki naszej pracy, oraz dobrać odpowiednią literaturę naukową. Możemy skorzystać też z tematycznych czasopism oraz opracowań i prac naukowych innych uczonych. Warto podejść do tematu pracy na poważnie, gdyż odpowiedni jego dobór pozwoli nam uniknąć konieczności plagiatowania innych.

Zanim zabierzemy się za pisanie pracy powinniśmy jeszcze dokładnie przemyśleć, na jakie studia magisterskie zamierzamy pójść. Jeżeli będą one trochę odbiegać od naszego kierunku studiów licencjackich to właśnie praca pozwoli nam na lekkie moderowanie tego kierunku właśnie pod kątem pracy magisterskiej.