Obrona prac magisterskich drogą do pracy naukowej

Znacznie wyższą poprzeczkę stawia się studentom wyrażającym chęć przystąpienia do pracy doktorskiej. Szereg wymogów ustawowych decyduje o takiej możliwości danego studenta. Studenci muszą najpierw napisać i obronić prace magisterskie. Na napisanie pracy doktorskiej mają cztery lata, do zatwierdzenia i obrony której potrzebna jest zgoda uczelni.

Akceptacją tematu pracy, a także kontrolą nad przewodem doktorskim zajmuje się specjalna komisja, którą powołuje uczelnia, zajmuje się ona także obroną pracy. Podobnie jest przy pisaniu prac magisterskich, przy których opiekę i nadzór sprawują promotorzy.

Z racji wielkości tytułu doktora wymaga się od studentów przeprowadzenia własnych badań, dających nowe możliwości w danej dziedzinie naukowej i wnoszących nowe rozwiązania lub odkrycia. Kolejnym wymogiem jest zamieszczenie własnej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym, najlepiej ujętym na liście filadelfijskiej.

W odróżnieniu od prac magisterskich, studenci decydujący się na pracę doktorską muszą wykazać się poświęceniem i pracą badawczą w kierunku rozwoju danej dziedziny. Dlatego też do pracy doktorskiej przystępują studenci o większych ambicjach, którzy nastawiają się na pracę naukową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.