Podwójnie drukowanie prac magisterskich

Oddając kolejne rozdziały naszemu promotorowi zawsze prace magisterskie są pokryte uwagami jakie mają na celu wprowadzenie poprawek. Z uwagi na te okoliczności trzeba zadbać o więcej kopii, co wiąże się z kilkoma wydrukami. Oczywiście w grę wchodzi tu strata tuszu. Warto tu więc zadbać o odpowiednie opcje wydruku napisanej pracy magisterskiej.

Mamy wszak świadomość, że oddawana do oceny początkowa wersja nie będzie ostateczną. Dlatego też podczas pracy z Wordem powinniśmy ustawić drukowanie ekologiczne. Wówczas co prawda treść nie będzie tak idealna jak w wersji ostatecznej, ale będzie i tak wystarczająca w celu naniesienia poprawek.

Dostęp do tych opcji jest oczywiście prosty a odbywa się przy drukowaniu. Rozwijamy więc zakładkę plik i najeżdżamy kursorem na zakładkę drukowanie. Następnie mamy do wyboru kilka ewentualności. Wybrana może być kopia najlepsza, średnia i ekologiczna. Wówczas zaznaczmy ple przy wybranej wersji i naciskamy ok.

Naturalnie gdy już prace magisterskie mają być oprawiane wybieramy opcję najlepszą. Ostatnią chyba sytuacją byłaby ta, gdyby nasze tekst był nieczytelny. Dyskredytowałoby to nas z pewnością w oczach komisji egzaminacyjnej.